Healthy Snacks Company... TAFE GIDA

OUR MISSIONTAFE GIDA, son teknoloji üretim tesisi, ilkeli bakış açısı ve sağlıklı ürünleri ile müşteri memnuniyetini her geçen gün arttırmayı amaçlamaktadır.
OUR VISIONTAFE GIDA, Dünya standartları olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ile üretim yaparak müşteri memnuniyetini toplumsal sorumluluk ve sosyal duyarlılık prensibi olarak kabul eder. Yılların birikim ve ustalığının mükemmel bileşimi ile tüketicilerin damak tadına değer katan TAFE GIDA, daima yenilikleri üretmenin yanı sıra, sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunmaya devam edecektir.
OUR POLICIES
İş Sağlığı Güvenliği Politikamız


TAFE GIDA olarak, tüm çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Bu nedenle, tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer şartlara uyumu, çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmeyi, bu konuda gereken bilinç ve kültürün oluşmasını sağlamayı...


İşletmemizde, emniyetsiz durum ve hareketleri ile olası kaza risklerini önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı, İşletmemizde görevli tüm personellerin, taşeron çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için; yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uygun her türlü tedbiri alarak; kişisel koruyucu ekipmanları, araç, gereçleri bulundurarak, kullanılmasını sağlamayı...


Risklerimizi kontrol ederek, bu konuda performansımızın arttırılması amacıyla çalışanlarımızın kendi düşünce ve beyanlarını sunabilir hale getirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında sürekli iyileştirme bilincine uygun şekilde hareket edileceğini, taahhüt ederiz.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız


TAFE GIDA Müşterilerine taahhüt edilen sağlıklı, kaliteli ve güvenli ürün ve hizmet sunmak üzere, kurumsal kalite yönetim ve güvenli gıda üretim sistemini işletmeyi, bu doğrultuda şirket içerisinde gıda güvenliği kültürünü arttırarak sürdürmeyi en temel sorumluluğu olarak benimsemektedir.


Tüm çalışanlar, hem ulusal ve uluslararası yasal-düzenleyici şartları, hem de müşteri gerekliliklerini etkili şekilde yöneterek, ürünlerin yasal uygunluğunu sağlamak ve marka değerini korumak üzere, Tafe Gıda’nın ürün gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi kuralları uygularlar.


Bu kurallar, Tafe Gıda tesislerinde tasarım, formül, hammadde, birincil / ikincil / üçüncül paketleme, üretim, depolama, sevkiyat, sergileme, pazarlama, iletişim, satış ve imhası da dahil olmak üzere, her yönüyle ürün gıda güvenliği ve kalitesi için geçerlidir. Tafe Gıda, tüm faaliyetleri etkin ve verimli kılmak amacıyla; hedeflerle, planlı ve kontrollü olarak çalışmayı ve tüm kaynakları, şirketin geleceği olarak değerlendirdiği müşteri memnuniyetine odaklamayı Kalite ve Gıda Güvenliği anlayışının en temel unsurları olarak kabul etmektedir.

Çevre Politikamız


TAFE GIDA olarak, çevremizi korumak amacıyla tüm çevre mevzuatı ve diğer gerekliliklere uyarak, çevre etkilerini kontrol altına tutup, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci tüm üretim faaliyetlerinde uygulayarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakma anlayışı benimsenmiştir.


Bu nedenle; Çevre boyutları ile ilgili tüm gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı, Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamayı, Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı, çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi...


Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı, Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi

taahhüt ederiz.
OUR CERTIFICATES


Ready to try Our Products?

Online  

CONTACT.. TAFE

Phone  : +90 262 751 3814

Fax      : +90 262 751 3817

WhatsApp : +90 533 096 2156

WeChat : Tafe Export

Address : Tafe Gida A.S.
GEPOSB 12. Sokak No 6
Gebze Kocaeli, TURKEY